Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51631
Title: Đồng Nai gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch
Authors: Bá Phúc
Keywords: Đồng Nai
Xây dựng
Nông thôn
Phát triển
Du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.64-65
Abstract: Với công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai không chỉ tạo nên những vùng quê đáng sống cho người dân nông thôn mà còn góp phần hình thành những điểm đến hấp dẫn du khách. Các nhà vườn, doanh nghiệp đã và đang khai thác hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với du lịch sinh thái, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người nông dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51631
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
798.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.