Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51842
Title: Một số vấn đề xung đột sắc tộc ở Myanmar hiện nay
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: Myanmar
Chính sách dân tộc
Người Rohingya
Việt Nam
Đông Nam Á
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 02 .- Tr.23-30
Abstract: Bài viết không chỉ làm rõ chính sách dân tộc của Myanmar hiện nay mà còn chỉ ra những thách thức mà quốc gia này đang phải đối diện, nhất là vấn đề xung đột sắc tộc liên quan đến các nhóm sắc tộc vũ trang và vấn đề người Rohingya Hồi giáo (Islam) hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51842
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.