Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51904
Title: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và thách thức đối với ASEAN
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Nhật Quang
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Đông Nam Á
Cuộc chiến thương mại
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 04 .- Tr.13-18
Abstract: Bài viết phân tích nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới đều có sức mạnh là Mỹ và Trung Quốc. Đồng thời đánh giá những tác động của cuộc chiến thương mại tới các nước ASEAN. Đông Nam Á cần tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết nội khối và thúc đẩy đầu tư nội địa để nâng cao khả năng, năng lực tự cường của các nền kinh tế khu vực và đứng vững trong cuộc chiến thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51904
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.