Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51917
Title: Quản lý hoạt động Fintech thông qua khuôn khổ pháp lý thử nghiệm – Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Đặng, Thu Thủy
Keywords: Fintech
Kinh nghiệm quốc tế
Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 04 .- Tr.48-57
Abstract: Thập niên vừa qua đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn cầu. Hòa chung với dòng chảy này, công nghệ tài chính (Fintech) đang ghi dấu ấn trong từng lĩnh vực của hệ thống tài chính như công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo, điện toán phân tán và mật mã hóa… Sự xuất hiện của Fintech đã kéo theo sự ra đời của các sản phẩm dịch vụ mới và hỗ trợ giải quyết các thất bại của thị trường, qua đó giúp tăng cường phổ cập tài chính và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của Fintech có thể tìm ẩn các rủi ro về hoạt động, rủi ro tài chính, cạnh tranh với các trang trung gian tài chính truyền thống, rủi ro ổn định tài chính và các thách thức với nhà quản lý. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (Regulation Sandbox Framework – RSF) nhằm giám sát hiệu quả hoạt động Fintech của tổ chức/doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Bốn quốc gia Châu Á như Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng đã chủ động hoàn thiện dần RSF cũng như tạo ra hệ sinh thái lành mạnh cho các công ty Fintech cung ứng dịch vụ, giải pháp trong lĩnh vực tài chính. Những kinh nghiệm cũng như những gợi ý chính sách hiệu quả sẽ giúp hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý cho hoạt động Fintech tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51917
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.