Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52022
Title: Tổng công ty Điện lực miền Bắc ưu tiên đảm bảo điện cho các hoạt động chính chính trị, văn hóa tại các địa phương nhân dịp Lễ kỹ niệm Quốc khánh 02/9/2018
Authors: Phương Dung
Keywords: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hoạt động chính trị
Cung cấp điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.8
Abstract: Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong công văn chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đến các đơn vị trực thuộc để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc dịp lễ kỹ niệm Quốc khánh 02/9.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52022
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
737.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.