Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52152
Title: Đầu tư công nghệ ngành Cơ khí: Tăng năng lực cạnh tranh
Authors: Quỳnh Nga
Keywords: Ngành Cơ khí
Đầu tư
Công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.16-17
Abstract: Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh hiện nay, tăng năng lực cạnh tranh là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp (DN) ngành Cơ khí Việt Nam, Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ (KH&CN).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52152
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.