Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52155
Title: Ảnh hưởng của bề dày phễu lót đến các tham số dòng xuyên
Authors: Đỗ, Văn Minh
Phạm, Hữu Nguyên
Bùi, Xuân Sơn
Nguyễn, Duy Hồng
Keywords: Đạn lõm
Tham số dòng xuyên
Dòng xuyên
Autodyn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.24-28
Abstract: Bài báo nghiên cứu anh hưởng của bề dày phễu lót đến các tham số dòng xuyên đạn lõm bằng phần mềm Ansys Autodyn 2D. Kết quả tính toán, khảo sát trên bộ phận lõm cỡ 122 mm cho thấy, khi sử dụng phễu lót có chiều dày tăng dần từ đỉnh tới miệng gây ra sự ảnh hưởng đáng kể tới chiều dài, vận tốc và đường kính dòng xuyên. Kết quả nghiên cứu của bài báo cho phép ứng dụng thiết kế, lựa chọn chiều dày tối ưu của phễu lót cho từng kết cấu của bộ phận lõm để đạt được hiệu quả xuyên là lớn nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52155
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.