Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52272
Title: Phú Vang kết hợp đồng bộ công tác kiểm tra với công tác cán bộ
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Phú Vang
Đồng bộ
Công tác kiểm tra
Công tác cán bộ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.21-23,48
Abstract: Đảng bộ huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 4 nghìn đảng viên. Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, có 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52272
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.