Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52442
Title: Ảnh hưởng của thông số hàn đến ứng suất và biến dạng trong hàn nhôm hợp kim A6061 bằng phương pháp phân tử hữu hạn
Authors: Hoàng, Trọng Ánh
Vũ, Văn Ba
Vũ, Văn Đạt
Đỗ, Văn Chiến
Keywords: Mô phỏng hàn
Nhôm hợp kim A6061
Ứng suất dư
Hàn MIG
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 11 .- Tr.56-60
Abstract: Hàn điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ (MIG) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt trong chế tạo tàu, thuyền phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng. Các thông số chế độ hàn trong hàn MIG đóng vai trò rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng mối hàn và giá thành sản phảm. Bài báo này, tác giả sử dụng phần mềm SYSWELD để phân tích, đánh giá và dự đoán sự phân bố ứng suất dư và biến dạng khi hàn giáp mối hợp kim nhôm A6061 có kích thước 200x100x6mm, với các chế độ hàn khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52442
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.