Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52704
Title: Kết qủa sau họp 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Đảng ủy tỉnh Lạng Sơn
Authors: Phương Thúy
Keywords: Đảng bộ
Thực hiện Chỉ thị
Tỉnh Lạng Sơn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 586 .- Tr.28-30,33
Abstract: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52704
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.