Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52726
Title: Phó chủ nhiệm kiểm tra trưởng thành từ cơ sở
Authors: Phương Thúy
Keywords: Phó chủ nhiệm
Kiểm tra
Trưởng thành
Cơ sở
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.63-64
Abstract: Sinh năm 1964 tại xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn trong một gia đình dàn tộc Nùng, giàu truyền thống cách mạng, tốt nghiệp PTTH, anh Lành Văn Khánh ở lại địa phương, tham gia công tác đoàn thể và đảm nhận nhiều chức vụ như: ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp, ủy viên UBND xã Tràng Sơn. Năm 1985, anh vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và tham gia Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công xã Tràng Sơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52726
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
584.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.