Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52919
Title: Chính sách đối ngoại của Nga đối với Châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Bùi, Thị Huyền
Keywords: Châu Á - Thái Bình Dương
Chính sách đối ngoại
Nga
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 03 .- Tr.52-59
Abstract: Thế kỷ XXI, Châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế quốc tế, là trung tâm quyền lực của trật tự thế giới đa cực. Đứng trước tinh hình đó, các quốc gia trong khu vực đã từng bước điều chỉnh chính sách đối ngoại cho phù hợp với bối cảnh mới. Nga cũng có những điều chỉnh chính sách đối ngoại, hướng sự quan tâm của mình sang khu vực CA-TBD. Trọng tâm của sự chuyển hướng ấy chính là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và ASEAN, trong đó Việt Nam là cầu nối, là đối tác chiến lược quan trọng để Nga thực hiện chính sách hướng Đông của mình. Điều đó đã tác động lớn đến khu vực nói chung và quan hệ Việt - Nga nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52919
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.