Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53281
Title: Sự tương đồng và khác biệt trong nhận diện bản sắc con người Tây Nam Bộ của cư dân Tây Nam Bộ
Authors: Lã, Thu Thủy
Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Người Tây Nam Bộ
Bản sắc con người Tây Nam Bộ
Nhận diện bản sắc con người Tây Nam Bộ
Tương đồng trong nhận diện bản sắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 04 .- Tr.3-22
Abstract: Kết quả khảo sát 1.731 người dân tại 8 tỉnh Tây Nam Bộ đã cho thấy, xu hướng chung, người dân Tây Nam Bộ khá tương đồng trong nhận diện bản sắc con người Tây Nam Bộ ở hầu hết các lĩnh vực: trong quan hệ xã hội, trong quan hệ với môi trường, trong đời sống chính trị - văn hóa, cho dù đó là nam hay nữ, trình độ học vấn, mức sống thấp hay cao, dân tộc Kinh, Hoa, Khmer hay Chăm, người theo đạo Thật, Công giáo hay bất cứ tôn giáo nào. Hầu hết các đặc điểm mang tính tích cực đều được người dân lựa chọn như những đặc điểm phan ánh bản sắc của cộng đồng mà họ là thành viên...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53281
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.