Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53286
Title: Tri thức trong học tập của học sinh phổ thông
Authors: Phan, Trọng Ngọ
Lê, Minh Nguyệt
Keywords: Tri thức
Đặc trưng của tri thức của học sinh
Cấp độ tri thức của học sinh
Các chiến lược hình thành tri thức ở học sinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.25-40
Abstract: Bài viết đề cập tới vấn đề tri thức trong dạy học phổ thông. Chủ đề chính là xây dựng định nghĩa có tính làm việc về tri thức. Theo đó, tri thức được hiểu là một niềm tin đúng đã được biện minh; là quá trình năng động của cá nhân trong việc hình thành niềm tin cơ cơ sở từ hiển biết chân lý...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53286
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.