Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53287
Title: Bản sắc con người Tây Nam Bộ - nhận diện và nội hàm của bản sắc từ góc nhìn của người dân miền Tây
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Lã, Thị Thu Thủy
Keywords: Bản sắc con người
Nhận diện bản sắc
Người Tây Nam Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.3-24
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm nhận diện bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới hiện nay. Với thiết kế định lượng kết hợp định tính, dữ liệu được thu thập qua phỏng vấn bản cấu trúc 1.731 chủ hộ từ 8 huyện thuộc 8 tỉnh Tây Nam Bộ (Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Kiên Giang), trong đó có 4 dân tộc là Kinh, Khmer, Hoa và Chăm...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53287
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.