Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53355
Title: Nhận thức thể loại của nhà văn Nam Bộ giai đoạn 1945 - 1954
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy
Keywords: Nhận thức thể loại của nhà văn Nam Bộ
Giai đoạn 1945 - 1954
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 963 .-Tr.97
Abstract: Khi xem xét các tác phẩm văn xuôi ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954, không khó để nhận ra tác giả và độc giả thời ấy nhận thức về các thể loại văn xuôi khác với chúng ta hiện nay. Không chỉ vậy, một số tác phẩm còn cho thấy sự thiếu nhất quán trong quan niệm về thể loại giữa những người cùng thời với nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53355
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.