Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53400
Title: Trao đổi thương mại Việt Nam – Đài Loan sau khi gia nhập WTO
Authors: Mai, Thanh Tú
Keywords: Đài Loan
Nhập khẩu
WTO
Việt Nam
Xuất khẩu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.63-75
Abstract: Trong những năm qua, Đài Loan là một trong những đối tác kinh tế - thương mại quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Đài Loan và Việt Nam đều trở thành thành viên chính thức của WTO, hợp tác thương mại giữa hai bên đã có bước phát triển mới. Bài viết phân tích và so sánh quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Đài Loan trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53400
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.