Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53493
Title: Thông tư 68/TT-BTC, những nội dung cần chú ý
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Thông tư 68/2019/TT/BTC
Hóa đơn điện tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 196-197 .- Tr.88-90
Abstract: Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư 68 hướng dẫn một số nội dung như: Hóa đơn điện tử là gì, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53493
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.