Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53630
Title: Rào cản thực hiện kế toán quản trị môi trường trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Kế toán quản trị môi trường
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.30-33
Abstract: Kế toán quản trị môi trường (EMA) là một bộ phận của kế toán quản trị, nhưng tập trung vào phân tích chuyên sâu hơn về các chi phí doanh thu môi trường để giúp các nhà quản trị trong việc hoạch định chiến lược và ra quyết định sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả phát triển bền vững. Việc tìm hiểu những rào cản trong việc áp dụng EMA sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cái nhìn tổng quát hơn về nhữna khó khăn, từ đó, có sự chuẩn bị tốt hơn để áp dụng công cụ kế toán quản trị này trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53630
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
947.33 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.