Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5364
Title: Sử dụng calci lợi ích & nguy cơ
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Calci
Lợi ích
Nguy cơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.06-07
Abstract: Calci là một loại khoáng chất rất cần thiết cho răng, xương, sự đông máu, dẫn truyền xung thần kinh, kích thích sự tiết hormon, điều hòa nhịp tim… Nói chung, đây là khoáng chất không thể thiếu đối với sức khỏe. Chính vì quan trọng như thế nên nhiều người thấy con cái còi cọc, chậm lớn là cứ tự mua thuốc hoặc thực phẩm chức năng có bổ sung calci về sử dụng mà không quan tâm đến những nguy cơ có thể mắc phải nếu lạm dụng.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5364
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.