Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53682
Title: Thực trạng kế toán tại các đơn vị công lập ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thúy Hằng
Đào, Thị Loan
Keywords: Kế toán công
Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS)
Đơn vị công
Bất cập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.27-30
Abstract: Trong xu thế hội nhập hiện nay, nhu cầu có được thông tin về kế toán công chính xác, đầy đủ, có thể so sánh với các quốc gia khác trên thế giới là vô cùng cấp thiết. Tuy nhiên, ở Việt Nam kế toán tại các đơn vị công đang bộc lộ nhiều điểm bất cập. Do đó, việc đưa ra các giải pháp khắc phục những bất cập trong tổ chức kế toán tại các đơn vị công ở Việt Nam là đòi hỏi từ thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53682
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.