Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53696
Title: Bàn về vai trò cộng hưởng của kiểm soát nội bộ và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Phong Nguyên
Phạm, Quang Huy
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Trách nhiệm xã hội
Kết quả kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.22-23,75
Abstract: Sự cộng hưởng giữa kiểm soát nội bộ và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có thể đem lại những giá trị to lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp Việt Nam, vai trò này vẫn chưa được nhìn nhận đúng đắn nên chưa đạt được kết quả tối ưu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53696
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.