Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53700
Title: Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phương Nga
Keywords: Cách mạng Công nghiệp 4.0
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.50-52
Abstract: Trong phạm vi bài viết, tác giả đưa ra thông tin khái quát về CMCN 4.0, tình hình DNNVV Việt Nam, những nhận định về ảnh hưởng của cuộc Cách mạng này đối với DNNVV ở Việt Nam và đưa ra một số khuvến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53700
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.