Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53710
Title: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Phát hành trái phiếu xanh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 264 .- Tr.50
Abstract: Ngày 12/4, ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển các dự án xanh, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53710
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
276.27 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.