Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53715
Title: Thị trường bất động sản trước bối cảnh đai dich Covid-19
Authors: Mai, Công Quyền
Nguyễn, Thị Tùng Phương
Keywords: Thị trường bất động sản
Bối cảnh đại dich Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.22-25
Abstract: Nghiên cứu này tổng hợp, phân tích một số vấn đề về thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam trong bốì cảnh có những tác động của đại dịch Covid -19. Nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động tới từng phân khúc BĐS trên thị trường là khác nhau, điều này đã tạo ra những rào cản cho thị trường trong quý 1/2020 và dự báo có ảnh hưởng lớn đến các tháng tiếp theo nếu tình hình dịch bệnh vẫn trong tình trạng phức tạp. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả cũng đưa ra một số nhận định và đề xuất một số giải pháp đối với các doanh nghiệp kinh doanh BĐS và dịch vụ BĐS nhằm duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, cũng như chuẩn bị cho giai đoạn trở lại sản xuất, kinh doanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53715
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.