Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53726
Title: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam [VAA] xây dựng và phát triển nghề kiểm toán
Authors: Đặng, Văn Thanh
Keywords: Hội Kế toán
Kiểm toán Việt Nam [VAA]
Xây dựng
Phát triển nghề kiểm toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.2-4
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, tổ chức nghề nghiệp đã được hình thành và phát triển phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) vui mừng và tự hào về sự phát triển của kế toán, kiểm toán, về tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam. VAA rất tự hào về những phát triển và sự thành công của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), tổ chức nghề nghiệp của những người làm nghề kiểm toán độc lập (KTĐL).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53726
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.