Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53745
Title: Phong tục người Việt trong bộ ba tiểu thuyết Đảo hoang, Nhà chử, Chuyện nỏ thần của Tô Hoài
Authors: Nguyễn, Thị Hân
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Phong tục
Tục ăn trầu
Tục uống trà
Tục nhuộm răng đen
Tục xăm mình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.44-52
Abstract: Khảo sát bộ ba tiểu thuyết Nhà Chử, Đảo hoang, Chuyện nỏ thần của Tô Hoài, không khó để nhận ra “dấu vết” của những phong tục, tục lệ cổ xưa của người Việt. Đó là tục ăn trầu, tục uống trà, tục nhuộm răng, tục xăm mình... Những phong tục, tục lệ vốn tồn tại từ rất lâu đời trong đời sống văn hóa người Việt, đi vào tiếu thuyết Tô Hoài trở thành chất liệu độc đáo, giúp nhà văn sáng tạo nên những chi tiết, tình huống truyện sống động, chân thực. Những tục ấy, đến nay đã ít nhiều bị mai một hoặc mất hẳn nhưng qua những trang viết của nhà văn, người đọc vẫn có thể hình dung và hiểu được những giá trị văn hóa được đúc kết, tạo dựng qua nhiều thế hệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53745
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.