Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53769
Nhan đề: Vai trò của tòa án trong việc bảo đảm quyền của bị cáo tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp
Tác giả: Võ, Quốc Tuấn
Từ khoá: Tòa án
Bị cáo
Phiên tòa
Vụ án hình sự
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.26-30
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền của bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (VAHS) ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53769
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.