Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53814
Title: Kinh nghiệm chống tham nhũng ở một số nước châu Á
Authors: Ngô, Khiêm
Keywords: Chống tham nhũng
Châu Á
Kinh nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.64-66
Abstract: Tham nhũng gây ra nhiều tác hại đối với sự phát triển bền vững của bất kỳ quốc gia nào. Một số nước châu Á đã có những biện pháp ngăn chặn, từng bước đẩy lùi và tiến đến loại bỏ vấn nạn này trong bộ máy công quyền. Kinh nghiệm của họ về phòng, chống tham nhũng cố giá trị để Việt Nam tham khảo nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng – “giặc nội xâm” ngày càng hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53814
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.