Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53818
Title: Nhân tố quan trọng để Thái Thụy về đích nông thôn mới
Authors: Nguyễn, Hồng Chương
Keywords: Nông thôn mới
Nhân tố quan trọng
Thái Thụy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.46-49
Abstract: Tháng 10 – 2019, huyện Thái Thụy (Thái Bình) được công nhận đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với 47/47 xã đã tiêu chuẩn NTM. Có được kết quả này là do Đảng bộ huyện Thái Thụy đã tập trung huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong đó công tác tuyên truyền, vận động luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp coi trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53818
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.