Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53876
Title: Phát triển kinh tế chất thải ở TP. Hồ Chí Minh góp phần giải quyết việc làm và cải thiện chất lượng môi trường
Authors: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Keywords: Phát triển kinh tế chất thải
TP. Hồ Chí Minh
Góp phần giải quyết việc làm
Cải thiện chất lượng môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.38-40
Abstract: Hiện nay, chất thải phát sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước tính khoảng 9.000 tấn/ngày, nước thải từ sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ khoảng gần 2 triệu mm²/ngày. Với khôi lượng chất thải trên, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý để bảo vệ môi trường (BVMT) đang trở thành vấn đề bức xúc của Thành phố. Chất thải đã gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường trong thời gian qua như: Mùi hôi từ chất thải lưu truyền trong môi trường không khí, ô nhiễm nguồn nước mặt, đặc biệt ở các kênh rạch vùng trung tâm; suy giảm chất lượng nguồn nước dưới đất; ô nhiễm môi trường (ONMT) đất ở các khu vực gần bãi chôn lấp, các cơ sở sản xuất. Nguyên nhân chính gây ONMT là từ chất thải; do đó, việc quản lý chất thải (QLCT) có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Trong bài viết này, tác giả để cập vấn đề kinh tế trong QLCT trên địa bàn, góp phần tạo Cơ hội việc làm và BVMT cho Thành phố xanh, sạch, đẹp và đáng sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53876
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.