Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53917
Title: Từ một quan điểm của Bakhtin, nghĩ về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại
Authors: Nguyễn, Văn Dân
Keywords: Từ một quan điểm của Bakhtin
Nghĩ về tiểu thuyết Việt Nam hiện đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 938 .- Tr.97-102
Abstract: Việc xác định đặc điểm về sự linh hoạt và uyển chuyển của tiểu thuyết theo Bakhtin là để chúng ta thấy rõ ý nghĩa và vị trí của nó trong hệ thống các thể loại văn học, đồng thời cũng thấy được bản chất và tiềm năng to lớn của một thể loại vẫn đang không ngừng phát triển này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53917
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.