Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54001
Title: Người ghi bia đá để đời Còn ta bia trắng để người tự ghi
Authors: Hoàng, Đăng khoa
Keywords: Người ghi bia đá để đời
Còn ta bia trắng để người tự ghi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 913 .- Tr.3-15
Abstract: Hai câu thơ trên là toàn văn bài thơ của Nguyễn Bảo Sinh có tên là được ông lấy để minh hoạ cho câu trả lời khi được hỏi quan niệm của ông về cái gọi là danh hiệu ô đời. Là người "quy y tạo hóa", vô sở cầu, nên với ông, "người sông thật là ngưòi không định được danh". Người đời đã, đang và sẽ phong cho ông rất nhiều danh hiệu. Còn tôi, tôi gọi ông là người có khả năng kích hoạt tiếp truyền cảm hứng năng lượng sống và sáng tạo nơi/cho người khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54001
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.