Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54169
Title: Bản giao hưởng Bạch Đằng
Authors: Phạm Học
Keywords: Bản giao hưởng Bạch Đằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 938 .- Tr.23-38
Abstract: Bao giờ cũng vậy, dù đi phà ngang sông hay xuôi thuyền dọc theo dòng Bạch Đằng thì tôi vẫn mường tượng rằng mình đang được nghe một bản trường ca hùng tráng. Tôi tìm mãi xung quanh chẳng có ai chơi đàn, cũng không có thiết bị âm nhạc nào trên thuyền cả mà sao vẫn nghe văng vẳng bên tai...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54169
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.