Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54369
Title: Một số vấn đề chính trị Mỹ trong năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump
Authors: Lê, Thị Thu
Keywords: Chính trị
Đảng Cộng hòa
Dân chủ
Tổng thống
Donald Trump
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 05 .-Tr.19-26
Abstract: Năm 2017 cục diện chính trị Mỹ có nhiều thay đổi với một ông chủ Nhà Trắng mới khó đoán định và việc thông qua vội vã chương trình nghị sự chính sách của đảng Cộng hòa. Trong năm đầu tiên giữ cương vị Tổng thống Mỹ, cam kết “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Donald Trump đã được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Trump có những bước đi quyết liệt trong chính sách đối nội và đối ngoại, các quyết định này ít nhiều có ảnh hưởng đến tình hình chính trị Mỹ. Chính trị nội bộ Mỹ tiếp tục bị phân hóa mạnh, đặc biệt là mâu thuẫn giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong một loạt nghị trình đối nội, từ chăm sóc sức khỏe, ngân sách liên bang đến vấn đề người nhập cư. Bài viết này sẽ đề cập một số vấn đề chính trị trong năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thông qua phân tích các mặt: biến động trong nội các, vấn đề chia rẽ đảng phái, và phối hợp thiếu hiệu quả trong hệ thống chính trị Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54369
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.