Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54396
Title: Sự phục hồi và phát triển kinh tế Mỹ sau khủng hoảng tài chính 2008-2009
Authors: Nguyễn, Thanh Quý
Keywords: Chính phủ Mỹ
Khủng hoảng tài chính kinh tế
TARP
ARRA
Kinh tế Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 06 .-Tr.41-50
Abstract: Năm 2018 đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Đây là cuộc khủng hoảng có quy mô lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái 1929-1933, và đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng này, Chính phủ Mỹ đã ban hành nhiều chính sách kích cầu với quy mô lớn và thực thi một chính sách tiền tệ nới lỏng chưa từng có. Sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã giúp cho nền kinh tế Mỹ có được sự phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng ổn định đến nay. Trên cơ sở điểm lại nguyên nhân, diễn biến và các chính sách ứng phó khủng hoảng của Chính phủ Mỹ, bài viết đánh giá sự phục hồi và phát triển của kinh tế Mỹ trên một số lĩnh vực vốn chịu tác động nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng là: nhà đất, lao động, chứng khoán, công nghiệp ô tô.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54396
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.09 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.