Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54411
Title: Thực trạng xuất khẩu vũ khí toàn cầu đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Nguyễn, Kim Anh
Keywords: Thực trạng
Xuất khẩu vũ khí
Triển vọng
Thị trường xuất khẩu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 08 .- Tr.14-22
Abstract: Trái với xu hướng giảm giao dịch vũ khí toàn cầu trong những năm 1990, vào đầu thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến giao dịch vũ khí toàn cầu quay đầu tăng trở lại, các thị trường giao dịch vũ khí cũng trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn. Đây là xu hướng đáng lo ngại vì nó báo hiệu sự bất ổn, căng thẳng và xung đột vẫn tồn tại và phát triển trên thế giới. Mối quan ngại này sẽ còn tiếp tục tồn tại khi xu hướng gia tăng trao đổi vũ khí toàn cầu sẽ không dừng lại trong tương lai gần do những động lực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu vũ khí vẫn còn. Bài viết nhằm tìm hiểu thực trạng xuất khẩu vũ khí toàn cầu đầu thế kỷ XXI cùng những triển vọng xuất khẩu vũ khí trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54411
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.