Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54458
Title: Nghiên cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp Mannitol bởi chủng lactobacillus fermentum HF08
Authors: Đỗ, Trọng Hưng
Lê, Đức Mạnh
Nguyễn, La Anh
Vũ, Thị Thuận
Nguyễn, Thùy Linh
Lương, Thị Như Hoa
Nguyễn, Hoàng Phi
Keywords: Lactobacillus fermentum HF08
Mannitol
Đường rượu
Polyols
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.173-178
Abstract: Mannitol là một đường rượu có mạch cấu trúc gồm 6 carbon có giá trị cho sức khỏe con người (năng lượng thấp, giảm chỉ số đường huyết, kiểm soát hàm lượng insulin, chống sâu răng và mang đặc tính prcbiotic). Mannitol có đặc điểm không hút ẩm nên được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm. Trong công nghiệp thực phẩm, do có vị ngọt, mannitol được sử dụng như một chất đường thay thế. Mannitol không bị hấp thụ nên không làm tăng hàm lượng insulin trong máu, do đó nó được ứng dụng trong các thực phẩm cho người bị bệnh tiểu đường. Mannitol được sản xuất bằng các phương pháp hóa học, enzyme và lên men, trong đó công nghệ lên men sản xuất mannitol có ưu việt hơn, không đòi hỏi nguyên liệu có độ tinh sạch cao, dễ triển khai sản xuất ở qui mô công nghiệp. Có nhiều nhóm vi sinh vật có khá năng lên men sinh tổng hợp mannitol, trong đó nhóm vi khuẩn lactic lên men chuyển hóa fructose thành mannitol bằng mannitol dehydrogenase với hàm lượng mannitol sinh ra cao và không có sản phẩm phụ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu một số điều kiện thích hợp sinh tổng hợp mannitol bởi chủng Lactobacillus fermentum HF0R. Hàm lượng mannitol đạt 93,1-93,2 g/l sau 48 giờ lên men trong môi truờng SP bao gồm các thành phần (g/L J: pepton 7,0; glucose/fructose = 50/100; cao nấm men 2,0: K₂HPO₄ 2,0; MgS0₄.5H₂O 0,2; MnSO₄ 0,01. Nhiệt độ lên men 35-37°C, pH lên men 5,0-5,5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54458
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.