Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54476
Title: Nghiên cứu tối ưu các điều kiện biểu hiện tạm thời gen mã hóa kháng nguyên M của Virus prrs trong lá cây thuốc lá Nicotiana benthamiana
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hằng
Hồ, Thị Thương
Nguyễn, Thu Giang
Phạm, Bích Ngọc
Nguyễn, Trung Nam
Chu, Hoàng Hà
Keywords: Biểu hiện gen tạm thời
Nicotiana benthamiana
Protein M
PRRSV
Thẩm lọc nhờ Agrobacterium
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.293-300
Abstract: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome - PRRS) là một bệnh truyền nhiễm, do virus PRRS gây ra, có tốc độ lây lan nhanh và gây chết hàng loạt khi lợn bị nhiễm bệnh. Protein M là một trong những protein cấu trúc chính của virus PRRS có trọng lượng phân từ khoảng 19 kDa, mã hóa bởi khung đọc mở số 6 (ORF6), được sử dụng để thiết kế vaccine tiểu đơn vị chống lại virus PRRS. Trong nghiên cứu này, các điều kiện để biểu hiện tạm thời gen mã hóa protein M của virus PRRS trong lá cây thuốc lá Nicotiana benthamiana bằng phương pháp thấm lọc nhờ Agrobacterium tumefaciens đã được xác định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điều kiện tối ưu để biểu hiện protein tạm thời trong lá cây thuốc lá bằng phương pháp này là sử dụng đồng thời chủng A. tumefaciens chứa vector chuyển gen mang gen mã hóa protein M và A, tumefaciens chứa vector hỗ trợ mang gen mã hóa protein HC-Pro PVY; nồng độ chất dẫn dụ và cảm ứng AS 450 qM; mật độ tế bào vi khuẩn được sử dụng để xâm nhiễm vào lá có giá trị OD6oo bằng 0,5; tuổi sinh lý của lá phù hợp cho vi khuẩn xâm nhiễm bằng phương pháp hút chân không là lá non và lá bánh tẻ của các cây thuốc lá 4 - 6 tuần tuổi và thời gian biểu hiện tạm thời gen mã hóa protein M của virus PRRS trong lá cây thuốc lá hiệu quả nhất là 6 ngày sau chuyển gen. Phương pháp này có thể áp dụng dể biểu hiện lượng lớn protein - kháng nguyên M của virus PRRS ở cây thuốc lá để sản xuất vaccine phòng chống loại virus này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54476
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.