Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54811
Title: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cù lao Ông Hổ, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Trương, Thị Ngọc
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại cù lao Ông Hổ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Từ đó, đề xuất những định hướng và giải pháp góp phần phát triển du lịch hiệu quả tại cù lao.
Description: 147 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54811
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.