Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54815
Title: Hiện trạng và giải pháp phát triển khu du lịch sinh thái Ông Đề tại Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Huỳnh Phượng
Trần, Hoàng Anh
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tiềm năng, hiện trạng phát triển DLST ở KDL sinh thái Ông Đề. Trên cơ sở đó đưa ra một số định hướng, giải pháp phát triển DLST cho KDL Ông Đề, góp phần chung vào sự phát triển của du lịch TP. Cần Thơ trong tương lai.
Description: 81 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54815
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.