Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54829
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch khi đến tham gia lễ hội đình thần anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực , Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thị Huỳnh Phượng
Bạch, Thị Như Ngọc
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài luận văn “Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch khi đến tham gia lễ hội đình thần AHDT Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang” với mục tiêu là đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa khi đến tham gia lễ hội đình thần AHDT Nguyễn Trung Trực nhằm tìm hiểu sự hài lòng và nhu cầu của du khách về dịch vụ tại đây. Từ đó đưa ra giải pháp để giúp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ trong lễ hội để thõa mãn nhu cầu của du khách một cách tốt nhất.
Description: 89 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54829
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.