Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54957
Title: Vi sinh vật nội sinh và sử dụng trong quản lý bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su ở Đông Nam bộ
Authors: Đàm, Văn Toàn
Phạm, Quang Thu
Đặng, Như Quỳnh
Nguyễn, Minh Chí
Keywords: Cây cao su
Vi sinh vật nội sinh
Phytophthora
Phytopylhium
Pythium
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 349 .- Tr.25-32
Abstract: Bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su là bệnh hại chính và gây thiệt hại đáng kể cho rừng cây cao su ở Đông Nam bộ. Tác nhân gây bệnh rụng lá mùa mưa đã được phân lập và xác định là Phytopylhium sp1., Phytopythium sp2., Pythium sp., Phytophthora nicotianae và P. heveae. Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật nội sinh cây cao su có khả năng đối kháng với các mầm bệnh gây bệnh rụng lá mùa mưa đã được tiến hành...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54957
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.