Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55285
Title: Đầu tư vào vốn tự nhiên- Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học phục vụ xây dựng mô hình "Kinh tế Xanh" ở Việt Nam
Authors: Trần, Hồng Hà
Keywords: Đa dạng sinh học
Bảo tồn
Xây dựng mô hình
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Cộng sản;Số 909 .- Tr.27-31
Abstract: Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia giàu có về đa dạng sinh học với nguồn vốn tự nhiên dồi dào, góp phần quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Nhìn từ bối cảnh kinh tế - xã hội toàn cầu và hiện trạng môi trường và tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55285
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.