Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55335
Nhan đề: Dạy học giải một số dạng toán số học theo hướng rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 8, 9 ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn, Thiện Chí
Từ khoá: Creative thinking
Students
Secondary school
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 440 .- Tr.40-43
Tóm tắt: Creative thinking is a form of independent thinking, which creates new and special ideas that solve problems with high efficiency. The article presents some typical arithmethical issue (divisible problem indivisible problem, integral solution equation) to develop creative thinking for good secondary students in three main aspects: flexibility, fluency and speciality, and hence to improve the quality of teaching Maths in secondary schools.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55335
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.