Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55354
Title: PVN với "sứ mệnh" đặt nền móng cho vùng kinh tế
Keywords: PVN với "sứ mệnh"
Đặt nền móng cho vùng kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.51-53
Abstract: Gánh trên vai “sứ mệnh” của một doanh nghiệp Nhà nước trụ cột là phải làm hạt nhân phát triển kinh tế các vùng, điạ phương khó khăn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn phải cân nhắc và đặt lên trước tiên trách nhiệm đầu tư các dự án làm hạt nhân kinh tế tại các địa phương nghèo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55354
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.