Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55420
Title: Nghiên cứu sự làm việc của cầu bản rộng bê tông cốt thép dạng khung cứng đổ toàn khối tại mố
Authors: Phạm, Văn Thoan
Keywords: Cầu khung bê tông cốt thép
Cầu bản bê tông cốt thép
Cầu bản bê tông cốt thép toàn khối tại mố
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.14-21
Abstract: Phần đầu bài báo, tác giả đưa ra ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Sau đó, các tác giả bài báo trình bày cấu tạo, mô hình tính toán loại cầu này. Để nghiên cứu cụ thể hơn, tác giả bài báo đưa ra bài toán, sau đó đưa ra các kết quả nghiên cứu là mô hình đã xây dựng, các biểu đồ nội lực, ứng suất, chuyển vị, nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ lún đến sự làm việc của cầu. Cuối cùng, tác giả bài báo đưa ra các kết luận và kiến nghị quan trọng phục vụ thiết kế, thi công ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55420
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.94 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.