Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55454
Title: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần được làm rõ nguồn vốn đầu tư
Authors: Đài Loan
Keywords: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
Nguồn vốn đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.34
Abstract: Ngày 25/10, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắc tốc độ cao Bắc - Nam vừa được tổ chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55454
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
656.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.