Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55455
Title: Góp ý về đường sắt Bắc Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam
Authors: Trần, Dân
Keywords: Đường sắt Bắc Nam
Đường sắt cao tốc Bắc Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.35-36
Abstract: Là người làm lâu năm trong ngành Đường sắt, tôi rất phấn khởi khi biết thông tin ''Chính phủ vừa quyết định kinh phí sửa chữa đường sắt Bắc Nam cho 4 đoạn: Hà Nội - Vinh; Vinh - Đà Nẵng; Đà Nẵng - Nha Trang và Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện từ năm 2019 - 2021 (Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 26/10/2018). Đây là thông tin tốt lành cho ngành đường sắt nhằm phục vụ tốt hơn, an toàn hơn cho người dân mỗi khi sử dụng đường sắt Bắc Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55455
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.