Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55459
Title: Thực trạng, giải pháp về công tác diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang trên biển
Authors: Phạm, Kim Hậu
Keywords: Thực trạng
Giải pháp
Công tác diễn tập
Cướp biển
Cướp có vũ trang trên biển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.43-45
Abstract: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một lực lượng chuyên trách về thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo Việt Nam, những năm qua, Lực lượng Cảnh sát biển đã có nhiều đóng góp quan trọng trong bảo đảm an ninh hàng hải trên các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt trong đấu tranh chống cướp biển và cướp có vũ trang trên biển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55459
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.